PELAN SIMPANAN DENGAN PENDIDIKAN TAKAFUL

Thursday, May 26, 2011

Pemuda

Assalamualaikum . . .

"Jika anda ingin lihat Umat / masyarakat masa hadapan, lihatlah umatnya pada masa sekarang."
"Jika baik,baiklah masa hadapan. Jika buruk, buruklah masa hadapan."

Wajah-wajah pemuda Harapan, Pemuda harapan bansa & Negara
Picture by Abu Ubaidah'


No comments:

Post a Comment